VORES HISTORIE


Stiftende generalforsamling af gymnastikafdeling under Brederød Idrætsforening d. 10. oktober 1966
Ellen Nielsen blev valgt som Formand.
En post som Ellen Nielsen havde indtil generalforsamlingen i september 2006.
Derefter overtog Marianne Bek Jensen posten.
Ved stiftendegeneralforsamling d. 21. sept. 1967 blev gymnastikafd. en selvstændig forening under navnet; Kregme Sogns Gymnastikforening.
KSG har i mange år haft sine aktiviteter på Kregme Skole.
KSG er senere flyttet til Magleblik Skolen, da der er bedre plads.
Desuden har vi også aktiviteter i Aktivitethuset Paraplyen, hvor vi anvender begge gymnastiksalene til vore senior hold.
Ved generalforsamlingen d. 28. sept. 2010, skiftede foreningen navn til:Kregme Gymnastikforening.
Ved sæson start 2013, ibrug tages online tilmeling og betaling via www.kregmegym.dk.