VORES HISTORIE


Kregme gymnastikforening blev stiftet i oktober 1966.
Foreningen havde gennem mange år til huse på den nu nedlagte Kregme skole, men i takt med at
vores forening voksede blev Kregme skole for lille til os. I dag har vi hold forskellige steder – Vi har
nogle af vores hold i Frederiksværk hallen, nogle i gymnastiksalen på Magleblik skolen og nogle hold
i gymnastiksalen på Paraplyen.
Vi har et årligt gennemsnit mellem 270-290 aktive gymnaster.
Vi har gymnastikhold i foreningen der som udgangspunkt tilgodeser alle aldre, fra de yngste til de
ældste.
Vores sæson går fra primo september til ultimo marts hvor vi afslutter sæsonen med en fælles
opvisning i Frederiksværk hallen.
Holdtilmelding annonceres i den lokale avis samt på Face book og vores hjemmeside hvor også
tilmelding/betaling på det enkelte hold sker.
Hvor holdene præcis træner ugentligt, vil fremgå af vores program for sæsonen som altid
offentliggøres medio august, med information om tilmelding.
Kregme gymnastikforening bygger på det frivillige arbejde – det være sig både som instruktør –
hjælpe instruktør – bestyrelsen og ikke mindst frivillige forældre der giver en hånd med til vores
arrangementer.
Kregme gymnastikforening er medlem af DGI Hillerød
Vi syntes at vi har et bredt tilbud til alle aldersgrupper med de hold vi har i sæsonen.
Vi tilstræber at skabe gode rammer for vores gymnaster, med et godt socialt samvær, og opleve
glæde ved at være en del af holdet.
I løbet af sæsonen har vi enkelte arrangementer for nogle af vores gymnaster.
Vores mission er, er at det skal være et rart sted at være, vi tolerere ikke mobning, der skal være
plads til sjov, grin og masser af sved på panden.Alle er velkomne hvad end målet for din gymnastik
vil være – vi har sikkert et hold der passer til det du ønsker.
Vi er en forening med fart over feltet……….
Vores instruktører er frivillige. Der tilbydes løbende uddannelser til at få ny inspiration ideer, samt
fællesskab med andre instruktører.
Vi samarbejder på tværs med de øvrige gymnastikforeninger i Halsnæs Kommune.